REKONSTRUKCIJA GOSTINSKEGA OBJEKTA V HOTEL GOLD V RADLJAH OB DRAVI

Rekonstrukcija hotela Gold predstavlja začetno investicijo v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote, saj pred tem v tem objektu ni bil vzpostavljen nastanitven obrat, pač pa gostinski obrat. Vzpostavljena bo nova poslovna enota in sicer rekonstrukcija obstoječega gostinskega obrata v hotel »Gold« (enoten nastanitven obrat), ki bo imel 28 sob, 56 ležišč in kategorizacijo 3 zvezdice, na naslovu: Koroška cesta 61, Radlje ob Dravi.

Med poglavitnimi razlogi za odločitev za investicijo je pomanjkanje nastanitvenih kapacitet v občini Radlje ob Dravi. Z vzpostavitvijo hotela bo investicija predstavljala dodano vrednost ne samo na lokalni, temveč tudi na regijski ravni.

Namen:

Namen investicije je vzpostavitev nove poslovne enote in sicer rekonstrukcija obstoječega gostinskega lokala Gold pub v Hotel Gold, ki bo imel 28 sob, 56 ležišč in kategorizacijo 3 zvezdice.

Načrtovani in doseženi rezultati investicije:

Cilj investicije je proizvodnja oz. uvedba novega proizvoda oz. storitve.

V bistvu gre za nov produkt, s katerim se to podjetje še ni ukvarjalo, to je ponudba turističnih prenočitvenih kapacitet z dodatno ponudbo. Zaključena investicija bo ponujala namestitve v 28 novih hotelskih sobah in 56 novih ležišč kategorije 3 zvezdice (kategorija 3*).

Iz investicije pričakujemo povečane prihodke od poslovanja podjetja, zaposlili bomo lokalno delovno silo, investicija pa poimeni tudi obogatitev poslovanja podjetja in s tem razpršitev tveganj.  

Poleg tega bomo gostom v sodelovanju z ostalimi ponudniki ponujali tudi oglede znamenitosti, tematske poti, vodene oglede. Vzpostavljen bo sistem sodelovanja z lokalno skupnostjo. Povezali se bomo tudi z nekaterimi lokalnimi ponudniki storitev ter z njimi sklenili pogodbo o medsebojnem sodelovanju. O tem smo se že pogovarjali in tudi njihov interes za sodelovanje je velik, ravno zaradi narave v investicije ter celoletne ponudbe turitičnih nastanitev.

Na področju povečanja energetske učinkovitosti bodo rezultati:

 • Vsaj 50,57 % upravičenih stroškov investicije bo namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti;
 • Vključitev v  zeleno shemo slovenskega turizma: po zaključku investicije bo podjetje pridobilo znak Green Key, ki je znak odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega turizma ter znak Slovenia Green
 • Delež uporabljenih naravnih obnovljivih gradbenih materialov pri izvedbi investicije 86,11%
 • Uvedeni bodo ukrepi za zmanjšanje volumna oziroma količine snovnih odpadkov in ukrepi prijavitelja za zmanjšanje količin odpadnih voda
 • Investicija vključuje tri (3) elemente trajnostne mobilnosti:
  • 5 zagotovljenih koles za možnost izposoje koles,
  • 1 polnilna postaja za električna vozila pred hotelom. Vsem gostom, ki se odločijo za prihod z električnim vozilom, bo omogočeno brezplačno polnjenje v času bivanja.
  • zagotovljen javni prevoz na destinaciji, ki vključuje tudi vstopno/izstopno postajo v bližini nastanitvenega obrata (priloženo pismo o nameri).

 

Z digitalno preobrazbo in z uporabo naprednih tehnologij za izboljšanje turističnega doživetja bomo omogočili podatkovno podprto odločanje, povečali dodano vrednost, konkurenčnost in odpornost turizma, zagotovilli trajnostno preobrazbo, personalizirano doživetje za gosta, izboljšali znanje in digitalne kompetence zaposlenih ter zagotavljali višjo kakovost bivanja za lokalno prebivalstvo.

Implementirana digitalna orodja bodo pospešila zeleni prehod v turizmu. Poudarek bo na butičnih doživetjih, ki so digitalno podprta s fokusom na visoki kakovosti storitev, ekskluzivnosti in avtentičnosti ponudbe, individualnem pristopu in spoštovanju lokalnega.

Multiplikativni učinki investicije se bodo pokazali predvsem v:

 • celoletni turistični privlačnosi,
 • neposredenem učinek povezovanja z lokalnimi deležniki,
 • dvigu privlačnosti s profiliranjem kulturnega turizma ter avtentičnega in butičnega turizma,
 • v večji potrošnji v sami občini kar pomeni da imajo dobrobit od bivanja turistov v regiji tudi drugi ponudniki (izleti, restavracije, spominki, atrakcije, naravne in kulturne dediščine).

 

Informacije o skupni finančni vrednosti

Vrednost investicije (z DDV): 1.310.154,41 EUR

Višina sofinanciranja: 578.113,93 EUR

 

Datum pričetka investicije: 19.12.2022​​​​​​

Datum zaključka investicije: 30.6.2026

 

Vir financiranja:

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma www.noo.gov.si

 

Datum: 16.12.2023

 

O NAS

Smo mladi, zagnani, turizmu  in gostom predani! Glamping želimo približati vsem, ki imajo radi naravo, ki se čutijo povezane s prekrasno zgornjedravsko dolino in vsem, ki čutijo »RadmamRadlje«.

Pogosta vprašanja Radlje ob Dravi

FACEBOOK